Bireysel Sağlık Sigortası

Neden Bireysel Sağlık Sigortası Almalıyım?

Bireysel Sağlık Sigortası, dilediğiniz doktor ya da sağlık kurumunu seçme özgürlüğü sağlar. Sigortalıların herhangi bir kaza ya da hastalık sonucu ortaya çıkan ayakta ya da yatarak teşhis ve tedavilerine ait masraflar, yurtiçinde veya dünyanın neresinde olurlarsa olsun karşılanır.

Bireysel sağlık sigortası bu özelliği ile olası yüksek meblağlı sağlık giderlerini karşılayarak, sigortalıların en zor anlarında en büyük yardımcısı olur.

Ücretli ya da yıllık beyanname veren mükellefler, ödedikleri sigorta primini vergi matrahından da indirebilir. Bu imkandan yararlanabilmek için primlerin ait olunan vadelerde ödenmesi gerekir.

 

Yurt İçi Tedavi Teminatları

Yatışlı Tedavi Teminatları

Aşağıda yer alan teminatlar; ürünümüzün geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarında %100 ödeme oranı ile ve limitsiz olarak karşılanmaktadır.

- Ameliyat
- Oda-yemek-refakatçi
- Yoğun bakım (vak’a başı maks. 90 gün)
- Doktor takibi
- İlaç yatarak
- Tanı yatarak
- Kemoterapi
- Radyoterapi
- Diyaliz

 

Ayakta Tedavi Teminatları

Ayakta tedavi teminatları isteğe bağlı olarak, sadece yatışlı tedavi içeren ürünlerimize eklenebilmektedir. Teminat limitleri ve ödeme oranları ürünlere göre değişmektedir

- Doktor muayene
- İlaç ayakta
- Tanı ayakta
- Fizik tedavi
- Menopoz*
- Trafik kazası sonucu diş tedavi giderleri
- Doğum mutad kontrolleri
- Kontrol mamografisi*
- Psa*
- Kolonoskopi*

(*)işaretli teminatlara ilişkin detaylar Özel Şartlar’da belirtilmektedir.

 

Diğer Tedavi Teminatları

Aşağıda yer alan teminatlar; ürünümüzün geçerli olduğu anlaşmalı sağlık kurumlarında %100 ödeme oranı ve değişen limitlerle karşılanmaktadır.

- Küçük müdahale
- Evde bakım
- Rehabilitasyon
- Ameliyat sonrası fizik tedavi
- Suni uzuv
- Ambulans
- Yurtiçi hava ambulansı
- Yurtdışı hava ambulansı
- Doğum
- Yardımcı tıbbi malzemeler
- Yenidoğan kuvöz teminatı
- Check-up*

 

Yurt Dışı Tedavi Teminatları 

Yurt dışı tedavi teminatlarımız Ekonomik* ürünler için geçerli değildir.

Yurt Dışı Yatışlı Tedavi Teminatları

- Küçük ameliyat
- Orta ameliyat
- Büyük ameliyat
- Özel ameliyat
- Özellikli ameliyat
- Ekstra büyük ameliyat
- Oda-yemek-refakatçi
- Yoğun bakım
- Doktor takibi
- İlaç yatarak
- Tanı yatarak
- Kemoterapi
- Radyoterapi
- Diyaliz

Yurt Dışı Ayakta Tedavi Teminatları

- Doktor muayene
- İlaç ayakta
- Tanı ayakta
- Fizik tedavi